Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zaświadczenie na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego
Zaświadczenie na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego i
wniosek o wydanie/zmianę zaświadczenia/załącznika do
zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego
15.01.2021 więcej
Wydanie nalepki dla pojazdów zasilanych energią elektryczną
Wniosek oraz opis procedury o wydanie nalepki dla pojazdów
zasilanych energią elektryczną, wodorem, sprężonym lub
skroplonym gazem ziemnym uprawniające do korzystania ze stref
czystego transportu
15.01.2021 więcej
Zgoda na umieszczenie obiektów budowlanych, handlowych lub reklam
Wniosek w sprawie zgody na umieszczenie obiektów budowlanych,
handlowych lub usługowych, reklam
15.01.2021 więcej
Urządzenia infrastruktury niezwiązanej z zarządzaniem drogami
Wniosek w sprawie umieszczenia urządzeń infrastruktury
technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub
ruchu drogowego
15.01.2021 więcej
Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego
Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego
15.01.2021 więcej
Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację obiektu budowlanego
Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację obiektu
budowlanego/urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego
15.01.2021 więcej
Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację/przebudowę zjazdu
Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację/przebudowę zjazdu
15.01.2021 więcej
Wydanie zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych kategorii I
Wydanie zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych
kategorii I
14.01.2021 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się